bouwteam

We kiezen steeds vaker voor het werken in BOUWTEAM: een projectgebonden samenwerkingsverband tussen de opdrachtgever, adviseur(s), experten en uitvoerders. Het team werkt, in gecoördineerd verband, samen aan het ontwerp, de engineering en de uitvoering van het project.

U hebt één aanspreekpunt gedurende het ganse project. Deze persoon loodst u doorheen het hele traject en zorgt ervoor dat alles tijdig wordt doorgegeven aan de andere partners binnen het team.

Communicatie, efficiëntie, engagement & flexibiliteit zijn naast een gemeenschappelijk streven naar duurzame architectuur de streefdoelen van dit bouwteam. In de steeds complexer wordende bouwrealiteit is deze werkwijze noodzakelijk om binnen timing & budget projecten te kunnen opleveren.

Werkwijze:

  1. verkennend gesprek
  2. ontwerp en kostenraming
  3. definitief ontwerp, totaalofferte & timing
  4. uitvoering van de werken
  5. oplevering

U bent met deze werkwijze niet gebonden aan een bepaalde bouwmethode, beperking in materialen, leveranciers of andere verplichtingen…. we stellen het bouwteam samen in functie van de eisen verbonden aan het project. Alle partners worden nauwkeurig geselecteerd op basis van competenties en engagement.

Ons werkdomein is bijgevolg breed en toch gespecialiseerd . We kunnen op deze manier projecten opleveren gaande van interieurafwerking, ECO-logisch (ver)bouwen, zero-energy buildings, meubilair, duurzaamheidsevaluatie, houtskeletbouw tot sociale huisvesting.