TV11

Een voormalige verffabriek werd in de loop der jaren omgeturnt tot danscafé, fitness en huisvest op heden een loft + broedplek voor creatief talent. Het industriële karakter werd op diverse plaatsen behouden en geaccentueerd: de structuur werd maximaal behouden, beton en baksteen blijven op diverse plaatsen zichtbaar, […]

Leave a comment

GH012

  Een negentiende eeuws pand met een eclectische gevel heeft reeds heel wat te verduren gekregen. Jaren van gekunstelde ingrepen en leegstand maken het gebouw op vandaag ongeschikt voor een eenvoudige renovatie.  Van de oorspronkelijke structuur en ornamentiek is weinig tot niets behouden gebleven, onopgeloste bouwfysische problemen veroorzaken […]

Leave a comment