visie

Architectuur is de kunst om dromen te capteren en technisch realiseerbaar te maken. De architect is daarbij zowel ontwerper, adviseur, begeleider, expert en intermediair. In deze steeds complexer wordende wereld is het van cruciaal belang dat die droom tijdens het ganse proces bewaakt wordt en resulteert in een technisch correcte en financieel haalbare realiteit. De communicatie tussen alle betrokkenen en belanghebbenden is daarbij essentieel!

Architectuur overstijgt de loutere huisvestingsvraag door zijn specifieke karakter. Het is een streven naar dat enige correcte antwoord op een contextgebonden vraag naar licht, lucht en ruimte.

Slim bouwen is daarbij de enige gepaste methode, het comfort van de gebruiker is daarbij het uiteindelijke doel:We bouwen voor de gebruiker

  • we bouwen met een lange termijnvisie
  • een integrale duurzaamheidsbenadering is cruciaal
  • bouwen omvat een maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • het enige juiste antwoord is deze die kan betaald worden

Duurzaamheid is een marketingterm geworden waar verpakking primeert op inhoud. Al te vaak wordt die inhoud ervan beperkt tot het gebruik van energie-efficiënte tecnhieken en gebruik van een ‘duurzame’ materiaal… maar dit dekt slechts een deel van de lading.

Wij ontwerpen gebouwen vanuit een LOW-IMPACT strategie, waarbij een zo laag mogelijke globale milieu-impact wordt nagestreefd. En daarin is energiehuishouding slecht één van de onderdelen. Andere elementen zoals inplanting, watergebruik, gebruik van ‘gezonde materialen’, gebruik van producten en bouwsystemen met een lage milieu-impact (cf. NIBE-classificatie), waste-management, onderhoud…. worden evenzeer in rekening gebracht en bepalen mee de duurzaamheidsgraad van een gebouw. Om dit te bereiken steunen we op vijf pijlers:energie-evidentie

  • Gezond & functioneel leefklimaat
  • Esthetische efficiëntie
  • Flexibiliteit
  • actieve budgetbeheersing