TV11

Een voormalige verffabriek die reeds enkele jaren dienst deed als fitnesscentrum zocht een nieuwe invulling. Het pand leende zich uitstekend voor het specifieke programma waar deze bouwheer naar op zoek was: wonen en (samen)werken. Een kleine coworkingspace voor arts & crafts werd ondergebracht aan de straatzijde, de woonloft aan de achterzijde. De nieuwe invulling combineert bestaande met nieuwe elementen en geeft licht en ruimte aan de creatieve invullingen.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star